NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN9 .-Qve^Der 1937» Tegenwoordig de Heeren «.Visser.burgemeester B.A.de Bruiju en -n.. u. Uasille, wethouders. Secretaris J.« .4«Batenburg Afwezig Afd. IV: Afd. II Afd. De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 714