Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 137 Directeur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 71