f BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. i ■Besloten wordt het schrijven van den Minister van ^>e- J)j* fensie voor kennisgeving aan te nemen. besloten wordt van wenschelijkheid van tijdige inenting openbare aankondiging te doen en een exemplaar van het vlugschrift hij iedere geboorte aangifte uit te reiken. Besloten wordt de vergunning onder de gebruikelijke Jij' voorwaarden te verleenen. Besloten wordt het rapport van het Hoofd van den Keu- ringsdienst voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt het advies van den üir.v.bem.werken cJr hieromtrent te vragen. B.en zullen het op prijs stel~v jj>Sa len dit advies zeer spoedig te vernemen. Besloten wordt aan het Bestuur van de woningbouwveree- niging mede te deelen, dat het college goedkeurt dat \yU het schilderwerk wordt opgedragen aan b.van BChalkwij.< 'SU. téfjt voor den prijs van f.181.75 en het overige werk aan A. p Butzelaar voor den prijs van f.3^b.--. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 720