Wcy/t. GwL filiyJ'/tA M BESLISSING Afdeeling en No. $kos- in 41, aren, Dec raagt 5 P.d. 31 i heden 3be- en voor Soest heeft zwaar. 3n 3r tfeest. ver- chrif- 1 e boek en. lij fr ont- den waarbij o.214-9, s-emeeni besloten wordt een bijdrage over te verleenen groot f.87.45 bovengenoemd tijdvak 1/ V 1' j*an den Raad zal hiervan kennis worden gegeven, met het voorstel hem dank te betuigen voor de in deze func-, /y tie bewezen diensten. toestemming wordt verleend. toestemming tot het houden van een collecte enKel onder geestverwanten wordt verleend. besloten conform het advies van den Heer Secretaris n.1. aan 2ae j .Adriaansen voorloopig de levering op te dragen van de periodieken! bijvoegsel Staatsblad,óids Hederl.literatuur en juris prudentie, alsmede verza meling wetten en ^ster Henke abonn. staatswetten. Hieuwe bestellingen in de toekomst aan een anderen boekhandelaar opdragen. Op het verzoek wordt gunstig beschikt, Op de aanbieding van A.van der Poel wordt niet inge gaan. -declaraties worden goedgekeurd tot een bedrag van f.98.23.. el j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 728