Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1416 1417 Mm.der st."Steun fonds v/d Ver.tot bev.der bel.v. T. 3.C.pat.in Kederl.' te Misterdam Dirv.Gem.werken 1413 f.J.van Hattum,v, -'allandstr.Sa, Arnhem verzoekt toestemming tot het werven van donateurs en donatrices, middels het aanbieden van een lijst bij de in gezetenen, zulks ten bate van Sanatori um- of nazorgverpleging. adviseert over te gaan tot den aanleg van een plantsoentje op de plaats van samenkomst van den Krommeweg, Korte Hartweg en Hartweg. vraagt vergunning tot het oprichten van een banketbakkerij en het daarin plaat sen van een gasoven, alsmede van een amandelwrijfmachine en een eiwitkluts- machine, in werking gesteld door een electromotor van 1 P.K.in perceel 3urg.Gr0thestraat no.11, kad.bek.sectie H no.4366. j Mor den Commandant der Vrijwillige brandweer van Soest en den directeur v. i Gem.werken wordt gunstig advies uitge- I bracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 729