2 ver- jld van jen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen die gevallen waarin vernieling is te vreezen van trot toirs of verharde wegbermen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezichtnos. p? 35/3 >5/7>5/20 en >5/10, wordt besloten de aanvra gen nos. V1»4, 1/1556 en 1/1»9 in te willigen. Bouwaanvrage no.l/1G>b wordt geweigerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 72