BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen bp het verzoek wordt afwijzend, "beschikt op grond, van het feit, dat alhier een plaatselijke en een provin ciale vereeniging tot bestrijdig der tuberculose is. -ö.en vinden het daarom niet gewenscht aan een ver eeniging van elders vergunning tot een collecte te verleenen. JJir.v.dem.werken wordt gemachtigd om het plantsoen met "behulp van jeugdige vserkloozen in orde te maken overeenkomstig zijn advies van 2 bovember 1937» no* 1277. Vergunning word;t verleend conform het besluit hier nevens als bijêfage gevoegd. 1//A1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 730