NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN15 Jo.vember1937 Tegenwoordig de Heeren AJ /i sser DUT^eiiiee ster 4ruijn en H.J.uasillewethouders. Secretaris ..J Cf. A ..Batenburg, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1419t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IVZ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 732