BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt den raad de wijziging van de verorde ning voor te dragen zoodra de Commissie van Georga niseerd Overleg is gehoord. v yz, Het voorstel tot wijziging der verordening omvat in hoofdzaak: bezoldiging, en Formatie 1 Inspecteur bezoldiging f.26j?0 - f»335^ 1 Adjunct Inspecteur 1600 - gOOO geen hoofdagent 14 agenten 1 schrijver 16^0 - 1450 - 9OO 2O5O 1850

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 734