4* NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.7 •iïow.e.jab.er193 7 Tegenwoordig de Heeren ..tót <J Yis ser our^ei"e e s ter JÜ .A.de -Brui jn en Juraiaiiie«etiiouder s. Secretaris Batenburg-. Afd. I4Afd- 11 Afwezig Accoord De_Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers1.42.Qt/m143 7 Uitgevoerd Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 736