I ft*'tH BESLISSING Afdeeling A Aanmerk en No. De secretaris wordt gemachtigd het onderhoud der schrijf machines aaneen ander dan J. iVickel op te dragen. De ontwerp-vergunning wordt goedgekeurd. besloten wordt te antwoorden, conform het advies van den directeur van gemeentewerken. Je onder I genoemde tekortkomingen nullen worden doorge- geven aan den -Directeur van Gemeentewerken met gelij k~ V tijdige oparacht de paaltjes opnieuw te schilderen en van een nieuw nummer te voorzien, terwijl de onder II genoemde tekortkomingen aan de -Directie van de D.V. Arn- hemsche .Waterleiding My zullen worden kenbaar gemaakt, met verzoek om voor verbetering zorg te willen dragen. Het schrijven van den Inspecteur wordt voor kennisge ving aangenomen. Aan J.J.van Schadewijk en u.K.van den -Berö zal de waar- V o/jV borgsom groot f.óGü.-- worden terugbetaald. ingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 740