BESLISSING Afdeeling en No. rte^ening wordt goedgekeurd; aan den haad aal hiervan mededeeling worden gedaan. besloten wordt conform het advies van den -Bir.v.Gem. werken, adressant mede te deelen dat aan het veraoek aal worden voldaan na storting van het "bedrag ad f.4.f bij den gemeente-ontvangeraulks ter bestrijding van de kosten. Besloten wordt deze regeling in te trekken met ingang van 1 Januari 1 Het college heeft te&en deae collecte geen beawaar mits zij alleen plaats heeft onder geestverwanten. uelet op het advies van -Bouw- en Woningtoezicht dd. 18 bovember 1937 no.136, 137 en 139 wordt besloten de aanvragen nos.l/142^1/1421 en 1/1423 i" "te willigen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 742