NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19 ...itaveiüaar193 7. Tegenwoordig de Heeren Vissei" /ourgeüiees ter I).A.de 3rwijn en H,J.tiagillewethouders. Secretaris J .Q.A .Batenburg.» Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1437 t/m1459.. Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV =f=

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 744