NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Z februari 193 7 Tegenwoordig de Heeren me .'J.beketii, burgemeester. ■b.A.de bruijn én H.J.Gasille, wethouders. Secretaris J.^.A.batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 138 t/m 157 Uitgevoerd Afd. I: X Afd. II: Afd. III: 7 Afd. IV 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 74