Vo!g- num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte i n h o u 1456 1457 1453 Voorzitter 1459 Hoofd rijksdienst der Levensm.distri butie, iJen Haag -ej.J.H.Kleijn, secrTabitha" te Soest B.J.Boevink, Ban- ningstr.76a,Soest vestigt er de aandacht op, dat de duur van het raadsbesluit dd.11 Hov.135» le afd.no.1132 inzake de verhuring van serni-permanente woningen tegen 1 Janu ari a.s. zal afloopen. deelt mede, dat deze gemeente kan worden betrokken bij de distributie van gefi leerde zeevisch. vraagt toestemming tot het houden van een bazar tot des avonds 10 uur. Beze bazar zal waarschijnlijk gehouden worden op 1 en 2 -december a.s. in de Ohr. U.L.ü.School. vraagt een uitweg ten behoeve van het perceel Banningstr76a. Be Bir.v.Oem. werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.13 Bov.1937» no.l279«

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 751