5^ (i e duur 35, ie van Janu- n worden gefi- n van .deze n worden r. n het Gem. t uit .1279' BESLISSING Afdeeling en No. -Besloten wordt den Raad voor te denzelfden prijs te verlengen. stellen de huur voor besloten wordt een enquete in te 3tellen. 'levens zou hierin aanleiding gevonden kunnen worden de arbei dersgezinnen aan te sporen meer gebruik te maken van de vischdistributie als zijnde een goedkoop voedings middel ioestemining wordt verleend voor een basartot des avonds 10 uur en een verloting, tot een maximum van f.100.--. -Je datum moet nog nader worden medegedeeld. Het verzoek wordt ingewilligd} adressant moet een be drag van f.2°.in de gemeentekas storten, waarna met werkzaamheden zal worden begonnen en de kosten verrekend. V liVJL. W Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 752