NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN24....ÜQ-vember1937., Tegenwoordig de Heeren Visser.,"burgemeester H. J. uagil Ie.,.we.üipud.er.,, Secretaris J (i. A Bat e. nb.UT g AfwezigB...A»de Brui j nwethouder... Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 146.Qt m14Ó2 Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 754