"3/ NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN26 november193 7. Tegenwoordig de Heeren ...3wr.«iLVisser"burgemeester «A.ae en .M.J ...<ias.il.le.vseth.oucJ.ers Secretaris J *Q.A. batenburg., Afwezig Afd. I4*Afd. Afd. III Afd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1463t/m14.8-Ö-. Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 758