num- Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u mer 1480 Oir.Gein.werken terwijl zij tenslotte verzoekt zoo spoedig mogelijk na het verschijnen van het -a.B. waarbij de gemeente Soest wordt gerangschikt in de 2e klasse van het •Kijksbezoldigingsbesluit, de daaruit voortvloeiende consequenties nader on der oogen te zien en een voorstel aan den Raad te doen tot gelijkschakeling van de salarissen en loonen van het Gem.personeel met die van het Rijks personeel. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. -Je ot, gelei Gelet 26 Ne de a£ liger v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 765