BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •Je overige "begierkingen van de Commissie zullen te gelegener tijd nader in beschouwing worden genomen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 26 November 1937 nos.133» 14-3 en 142 wordt besloten de aanvragen nos.l/l41o, 1/1426 en 2/411 in te wil ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 766