NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3.U ..^Qvemke.r 193 7 Tegenwoordig de Heeren +-T A* J Vi3se.r.TDUXgeneeSter .J»A.de 3rxiijix en jasille?;-ethouder s Secretaris Ju A.da tenb.UTfa Afwezig Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers nu m mers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 768