'i Wt gdek van ng van mtrent Jan. >pdracht hebben nntrent J~an. i achter- >r hen je slui t ;e mogen plaats tig adviei 237» no. luit van i.10 Ue- arisrege- warenkem k eventu- n college en, dat n bericht e der staan. egesgeldei van een g te mogei bezit is bewij s dienst is dit ver- B.ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressanten zal worden medegedeeld dat een en ander de cJj aandacht heeft van het college en dat zooveel mogelijk i" r Imet hunne belangen rekening zal worden gehouden. Adressant zal worden medegedeeld dat 'met zijn belangen cJi' rekening zal worden gehouden. Voor het jaar 1937 zal hij v op de lijst worden geplaatst. het verzoek wordt ingewilligd. hv' het college heeft geen bezwaar tegen deze salarisrege- tyA ■ling. A'ot terugbetaling van het bedrag ad f.l.75 nordt beslo- 4^- ri_£fï ten. s f llH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 76