Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1486 1487 1488 1489 1490 1491 ifed.Middenstands- oank, Kantoor Soest o. van Gijk,Soest l Alg.Soester 1'urn- en Athletiekclub A.G.Ü. te Soest Sea.Staten van Utrecht GirGem.werken xe chnAmb t e naar bij het Gasbedrijf deelt mede dat per 1 Jan.1938 aflosbaar zijn gesteld 13 obligaties ad f.lGOO.-- 4 a/o Maatschappij voor Gemeente-crediet 1935» nos.20393 t/m 2G4O5. -Seze stukken zijn echter inwisselbaar tegen 3 obli-f gaties tot den koers van 99>4 vraagt vergunning tot het zoeken van mos in de gemeentelijke bosschen. -Ge -Gir.v.Gem.werken adviseert afwijzend op dit verzoek te beschikken. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor het vertoonen van een speciale film van de massale oefe ningen gegeven door de Sokols bij de bondsfeesten te Praag, in verband met den onvoldoenden speel tijd van deze film, wordt de avond aan gevuld met andere films. brengen ter kennis een van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ontvangen schrijven dd.9 november nr 11193» afd.L.O. waarin diens opvatting- wordt gegeven over de toepassing van art.205 ter lid 2 der L.O.tfet 192O. zendt bericht omtrent het verzoek van het bestuur der i.ariaschool dd.l8 Mov. 1937 inzake: jt. het maken van een goot op de speel plaats. het maken van een drinkfontein op de speelplaats. het verplaatsen van het hekwerk aan de hariastraat. het betrekking tot het aangevraagde sub a wordt accoord gegaan, terwijl ten aan zien van het verzoek sub b in overweging wordt gegeven uitdrukkelijk te bepalen, dat een drinkfontein zal wordt geplaatst Xen opzichte van c wordt opgemerkt, dat, afgescheiden van de vraag of een derde ingang wel noodig en gewenscht is, een jpaar eenvoudige hoofdpilasters voldoende izullen zijn. zendt ter bestrijding van de opvatting, dat gasverwarming duur zou zijn een ver gelijkende opgave van de bedragen van de verwarmingskosten der openbare scholen iii deze gemeente over de drie laatste ex ploitatiejaren

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 771