n. k. U. BESLISSING Afdeeiinq i A Aanmerkingen en No. Het College heeft van de aflossing kennis genomen. He- a 'r sloten wordt niet op de nieuwe leening in te schrijven, maar aan het vrijkomende kapitaal t.z.t. een bestemming s/-.a fyaj- te geven. V Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. V Hl besloten wordt vrijstelling van vermakelijkheidsbelas- ting in dit bijzondere geval en bij uitzondering toe te staan. Het schrijven van Gedeputeerde Htaten is voor kennis geving aangenomen. Het college kan zich met het onder a en b genoemde ver- l c~ eenigen, uitdrukkelijk zal moeten worden bepaald.jlat y een drinkfontein moet worden geplaatst, ^at oetrext punt c wordt in overweging gegeven het maken van 2 een voudige pilasters te regelen in overleg met den direc teur van gemeentewerken. Yan het rapport is met belangstelling kennis genomen. ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 772