Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 1492 D irGem. werke n zendt een plan tot herstrating van de beckeringhstraat. 1493 Ged.Staten van utrecht 1494 1495 -in.v.Soc.baken Gir.Gen»werken deelen mede, in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de raadsbesluiten van 29 October 1937» 4e afdeeling, nr.21/ 578 en nr.21/579» tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1937» deelt mede, dat tegen het raadsbesluit van 29 Juli 1935 geen verdere beden kingen zullen worden gemaakt. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 773