4W/,/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen riet college kan zich. hiermede vereenigen. Schrijven van Gedeputeerde Staten wordt voor kennis geving aangenomen. besloten wordt aan den raad voor te stellen om zijn besluit van 29 Juni 1936, 4e afd.no.23^7 in te trek ken. belet op het advies van Bouw- en woningtoezicht dd. 30 Uovember 1937 no.141 wordt "besloten de aanvrage no.l/l425 te willigen. l?JL- w ra. h" V txAti.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 774