NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANDecenber193..7..*. D«A»d9 Br gijnen H«J«Grasille?Wethouders» Secretaris tJ..vC..A.«.BatJlbUJCQ.*. Accoord Typ:T.v.d.W. Co 11: Tegenwoordig de Heeren •./jk.SSSÏ...BUIgefflQ.SS.tQ.y Afwezig De Burgemeester, ethouders nummers

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 776