BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen In principe wordt besloten tot uitzetting over te gaan, maar tevens dat, alvorens zulks te bevorderen de heeren Endendijk en Hilhorst zich met van Herwaar den zullen verstaan. Tot voorzitter wordt benoemd de heer J.Booder. Tot plaatsvvoorzitter wordt benoemd de heer J. G. A» h'-*t/e Batenburg. Tot leden de heeren J.D.ZoeteliefJ.Vonk en G.J. van Vleuten. Tot plaatsvleden de heeren P.C.Groot, W.J.Drijber en J.A.Prinsen. De me°rderheid van het College besluit om het per- 4 c. ceel te verhuren tegen betaling van 12van de jaar-^ wedde. De Voorzitter wil het perceel verhuren te- -//wJ76 gen betaling van 10^ó van de jaarwedde. Besloten wordt, conform het acivies van den Direc- teur van Gemeentewerken een voorstel bij den Raad aanhangig te maken. o fé/tP

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 782