Muf/WA leken op nge- kad elegen »k door lomen "bij afd. Afdeeling en No E S L I S S N G Aanmerkingen oonform het advies van den dir.v.gem.werken wordt op het verzoek van de Huijgt afwijzend beschikt. v J ollege l ^aad .sheurs corres- .r.v.gem. remeente- i ophaal- jtandpunt moet en "Be- sheer- .ng van sh en Le het i houden Lat naar scht heb- rijf s- Ljkbaar jlossing er op 1 dienst ïr aan- rgemees- secreta- beslis- van het ifd.no. beslis- iing be- iïegen- taald ig de artt. ng rege- telijk ellen entages het j üen en ander wordt goedgekeurd 3telling worden aangeboden. en zal den ^aad ter vast- V f a/s. Het college is met den secretaris van oordeel dat thans t f voor het ophalen van bedrijfsvuil geen extra vergoeding kan worden geheven. Bchter zal een aanvulling voor deze verordening worden ontworpen, opdat in den vervolge ook een bedrag kan worden geheven voor het ophalen van huis- en/of bedrijfsvuil. Het college zal dit bedrag nog nader bepalen. Hesloten wordt nu en in den vervolge rente te vergoeden tot den dag waarop het werk aan den aannemer is gegund. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. **tA o^fT-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 78