NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 7 ^.,.A ..de 4ruij ,u ,.e.n.. .li* J..öaai 1.1e. me.tJaander.s. Afwezig.^..Batenburg..» ...secr.e.tar.is t, Afd. IV: Tegenwoordig de Heeren r,i.S.SSXQU£.ftül£©3 ,t> SI". Secretaris .v .urQOtJm&. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 794