Volg num mer Afzender of voorsteller j Datum Korte inhoud I54O Inspecteur van politie te Soest 1541 Qir .Oem.werken deelt mede dat de adjunct-inspecteur titulair E.J.v.d.Essenburg sedert 4 September 1937 door Ixem is aangewezen om wijlen den majoor van politie H.J. van ^eeuwen tijdens diens ziekte en na diens overlijden te vervangen en ver zoekt in verband daarmede te willen be vorderen dat aan Van Assenburg voor noemd de vergoeding bedoeld in art»32 der Verordening "Gemeente-politie" wordt toegekend. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. Les jur en die (iel 10 - gen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 797