s BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen teur ■t 4 i wezen H.J. en na ver- len be- oor- rt .32 e" c zoek de noo- Besloten wordt de betreffende vergoeding aan den ad junct- inspecteur titulair van politie toe te kennen en ten behoeve daarvan den daad het benoodigde cre- diet aan te vragen. üelet op het advies van Bouw- en oningtoezicht dd. 10 Beceifber no.146 en 147 wordt besloten de aanvra gen nos.1/1429 en 2/442 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 798