NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS "A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 December 193.7.: Tegenwoordig de Heeren ..M.ï •W.Visser..bujg,enj.e.0.s.*fc.s.ï D.A.ds Bruijn en «,dG^siliewetxiQuders* Secretaris Ï*U GrXQ.Q.t.,l.QC.Q-.S e.CXQta JXS. Afwezig d rBat enburg j secretaris; Accoord De Burgemeester, De Secn Bevat volgnummers 1342t/m 1344 Uitgevoerd Afd. I4»Afd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 800