Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1542 1541; 1544 Voorzitter Vetfi.de Bruijn J.Meerding en P. van Esch, te Soest Korte inhoud brengt in behandeling de door de twee afdeelingen uit den Raad inge voerde verslagen ontrent het onder zoek der bedrijfsbegrootingen en de geneentebegrooting 1958* deelt mede, dat hij zich bij nader inzien kan vereenigen met de ziens wijze van den Voorzitter om het per ceel Birkstraat 7 aan C.van Wijn gaarden, agent van politiealhier te verhuren tegen betaling van een jaarlijksche huursom gelijk aan 10 diens jaarwedde. fo van verzoeken aan den Raad ontheffing van artikel 15 der (oude) Bouwver ordening, zulks in verband met de omstandigheid, dat door hen in af wijking van de verleende bouwvergun ning op perceel sectie H no.4501, gelegen aan den Pelikaanwegeen schuur is gebouwd op een afstand van 5 Meter uit den achtergevel van het dubbele woonhuis. D t h a. d t: Me bt hf lj Aa ke vo go Ci ei z;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 801