NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 ..ï>.e.c.emh.e.r. Tegenwoordig de Heeren ...Yiaasx., ü.urt;.eme.e.S.tex. v;e tiiu-u-der-s Secretaris vYrop.t;.,l.Q.c..o.-s.e.cre..tar.i.3, AfwezigY.».B.a.t.e.nj3.u.rg.,s.e.cr..e.tar.i.a. 193 7 Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I...A. Afd. Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 804