yu.vS/Jt, yv /7Z+. ïf3o BESLISSING Afdeehng Aanmerkingen en No. Het door den Oemeente-Ontvanger gevraagde wordt goed- gevonden. ■Besloten wordt bedoelde werkzaamheden op te dragen aan P.B.van ^utphen tegen de daarvoor uitgetrokken vergoeding van f.95.-- Van dit verzoek wordt kennisgenomen. Besloten wordt aan de desbetreffende Verzekerings-Haat- Tf<rc schappijonder overlegging der stukken, te verzoeken de schade te vergoeden. Aan Pr.Schipper zal dienovereenkomstig bericht worden gezonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 806