ah r BESLISSING - Afdeeling j j Aanmerkingen en No. ■uin aan- 12» -Ge xuari xt zal )ij tus-j xdever- te stelr iimissie in eener jport van een ge- G. van iet aan U° (oud perceel ït "bij ;brei- j s te ig der iidings- i de Verl. in onder- ïaakt ibrei- jsbetreff insche- i ïemeli j - laten .ddelli j-f x en de terzake Overeenkomstig het advies der Commissie wordt "besloten! IJ* &Ju. een koopprijs te vragen van f.2.per M2* Aan van hoornen perceel gronds vestigd worden dat geen zal worden gevraagd de koopprijs van dit Lc op te geven. -Ge aandacht zal er op ge- hooge prijs kan worden besteed4 Ia' h 1 Omtrent deze aangelegenheid wordt thans geen beslissing genomen, aangezien door de bewoners van den Ochouten- kampweg meerdere klachten zijn ingezonden, welke nog in onderzoek zijn. >r de ito1 s de ce in te voor inden aan adresseerenden bond zal worden medegedeeld, dat eenj dergelijke voorwaarde aan bedoelde vergunningen is ver bonden, doch dat - voorzoover de verdunningen voor ex ploitatie van huurauto's betreft - ontheffing van ^ie voorwaarde mogelijk is. -o.en zijn echter voornemens cedoelde ontheffing niet te verleenen. L* cu V h <a. lA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 808