n frcc/s. fyr BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen jJe gevraagde vergunning wordt verleend. up het verzoek wordt afwijzend beschikt. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. besloten wordt van dit recht van voorkeur gebruik te Yi maken en den haad het noodige voorstel te doen. Idem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 80