BESLISSING Afdeeling i A Aanmerkingen en No. Het gevraagde verlof wordt verleend. fyfezpp/jr He Voorzitter deelt mededat deze aangelegenheid doof hem mondeiing is afgedaan. He verschuldigde leges zul-f3*/6/ len alsnog ingevorderd moeten worden. Besloten wordt aan Ged.Btaten mede te deelen, dat net l( oM' College oereid is te bevorderen, dat het uitbreidings-i^- t/w\, plan in den aangegeven zin wordt gewijzigd. Besloten wordt met de B.V.Bouwterrein Exploitatie dlaat- \p schappij "Heidebloesem" te correspondeer en omtrent hef - <v door de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan ge-j b adviseerde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 810