3 i te nemen sorden echter i 148 plaatse i0 en gas roorts zal' t, water- ;eg no. nemen. ,n l.ïiche- eel d ."bekend 3181 H2 de in verL om den ^even aan, n aardap- t versoek 1 ad sn be ien be is vol- itrent 5 iïov.'37 ;,die de j .j schrijf .at een k is. erleende 0.1/1419 en ate- 4, gele- cht te an 3 ^e~ en van rieken oudende in de welke j rerbana jkheid jelingen| ;e stel-, BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen Overeenkomstig het advies van den Jir.v.óem.werken 1/ wordt op het verzoek van 'iicnelaar afwijzend beschikt. L,. JL besloten wordt Jhr.Sandcerg te berichten, dat het Col- 1/ lege van meening is, dat de kosten ad f.3»~~ voor het afleggen van een bekwaamheidsproef te hoo^ zijn, en dat het zeer op prijs gesteld zou worden indien bedoel de kosten tot de helft werden teruggebracht. V Li 7 5" 3 Overeenkomstig het advies van den bir.v.bem.verken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. 1/ alt. v het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. C<Sy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 812