v *odr. 3 s~/& t,/ y it op •aamde .ng negens :hrijf- .uit dd. )ogd tot ren f541. >oer stra dat in het sa- ,ar 3e welke voorkomt 1 f. 1900.1. en be- >r 1938 f.1995.'- .aar heen n deze rnïbtnr elling door de ad wordt v 0 lfo no der po- verhoogdj. wde woon!- ringhstr gen met mogen ken apport lgno.35Ü derhoud s ge raam; drag van ven van •351° an huur-: geheel en. BESLISSING I Afdeeiing i en Nc j Aanmerkingen Besloten wordt den Baad een verhoogd crediet aan te vragen. Besloten wordt den Bir.v.Gem.werken te berichten, dat de bedoelde Techn.Ambtnr.niet voorkomt in de door den Haad vastgestelde personeelsformatie van Gemeentever- ken, zoodat niet tot het geven eener vaste aanstelling aan bedoelden persoon kan worden overgegaan, terwijl j hem ook niet de door den -directeur bedoelde verhooöing kan worden toegekend. üp het verzoek wordt gunstig beschikt. Besloten wordt den Haad een verhoogd crediet aan te vragen. Van dit schrijven wordt kennisgenomen. V co, I tyfl 5~-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 814