b v BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. het te ko- van leenen in iort toé- st ge-! uitwerp lelaan ;unnirig 'ij en aioven ■ing itromo- idiria- in elec-r ■ceel Kad Be vergadering kan zich met het rapport van den Dir. van Lem.werken vereenigen, besloten wordt net Gemeen tebestuur van Amersfoort dienovereenkomstig te "berich ten. Het ontwerp wordt goedgekeurd, j CaA de ver- ilissing ;ave- iterlaajji, i worden monden •ekke- sn den te ge- ig ko- ;n van Besloten wordt den Haad aldus een voorstel te doen, 1 een *e school om gymf l te te scheen tarnen .L.O. irkrij - Besloten wordt op het verzoek afwijzend te "beschikken, V aangezien het niet wenschelijk wordt geacht "bedoeld v' n\ lokaal te verhuren aan gymnastiek-leeraren van "buiten de gemeente, daar verschillende c.ubs» in deze gemeente gevestigd, reeds oefenen. Besloten wordt adressant te berichten, dat op zijn verzoek is „evestigd, doch dat hij niet aan een werkkring Kan worden geholpen. de aandacht momenteel i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 816