S y '9 BESLISSING Afdeeling A Aan en No merkingen I 5 üe gevraagde ontheffing wordt verleend terwijl toestern- -7' ming wordt gegeven voor het houden van een verloting, Besloten wordt aan genoemde werkloozen een Kerstgave toe te kennen van 25 van het Bedrag, hetgeen zij an ders over de week van 20-25 Jec.aan steun zouden heb ben ontvangen. Besloten wordt te berichten, dat de bedoelde grond volgens het ontwerp uitbreidingsplan bestemd is voor uitbreiding van de kinderspeelplaats van de openbare lagere school en derhalve niet vermocht man worden. Besloten wordt bedoeld stuk grond voor f.1.5° voorlco- pig voor één jaar aan P.Lammertse in huur aan te bieden op het aanbod tot grondruiling van den heer Kochheim niet in te gaan. 1 roo 3 uit no.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 822