Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1589 Best.Üngendaal- school best,uit de ..eeren Littooy van Asselt en van der Jeij komt in de vergadering ter bespreking van den toestand van het gebouw waarin de Nijverheidsschool en de Lngendaal- school zijn gevestigd. 159° iethouder Rasille deelt mede dat de met J.L.de Jong aange gane arbeidsovereenkomst inzake bedie ning van de Melmpont op 1 Januari a.s. eindigt, en stelt voor den Raad te ver zoeken hun college opnieuw te machtigen het noodige te verrichten tot voorzie ning in de aan de functie van gemeente veerman verbonden werkzaamheden en wel na 31 -december a.s. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 825