'te- reking waarin ndaal- ng aange- bedie- ri a.s. te ver st chtigen Dorzie- naeente- en wel Omtrent deze bespreking is een afzonderlijk verslag opgemaakt, welk verslag in het desbetreffend dossier is opgelegd. -vldus wordt besloten. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 826