Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1591 1592 Bir.uem.werken 1593 Bir.C era. werken 1594 1595 1596 Chef v/d afd.Binan-' ciën ter secretarie iezTolboom, Kon. laan 19, Soest oorzitter iïed.Staten van Jtrecht legt over een proces-vertaal van de opneming van kas en boegen van den penningmeester van net crisis comité. doet onder toezending van teekeningen een kostenbegrooting toekomen inzake weg- en plantsoenaanleg bij het punt VosseveldlaanVondellaan, uallenkamp pelsweg en Birkstraat. -edegedeeld wordt, dat een drietal palen van het electrisch net zal moeten worden ver plaatst, waarvan de kosten volgens opgave der P.U. •ïil 0 jjju 0 f.374.63 zullen bedragen. deelt mede, dat in verband met de uit voering van verschillende werkzaamhe den aan de gemeentewoning Birkstraat 7, enkele administratieve aangelegen heden dienen te worden geregeld(be richten aan de P.U.S.1«van het buiten gebruik zijn van de buitenlamp, het aansluiten van de brandspuitbergplaat£ aan het electr.net enz.) vragen in aanmerking te mogen komen voor de leveranties aan de gemeente. Be Birv.üem.werken adviseert het ver zoek in te willigen. vestigt er de aandacht op, dat bij de behandeling van het voorstel inzake aankoop van een manschappenwagen voor de brandweer te Soest, waarvoor een commissie van advies is aangewezen, geen rekening is gehouden met het be staan van den Brandraad, welk College volgens de door den Baad vastgestelde instructie, van advies dient omtrent de brandbluschmiddelen. deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de besluiten tot wij ziging van de begrooting voor 193,7» van 6 October 1937» 4e afd.nr.21/577 en van 29 October 1937» 4e afd.nr. 21/580. Hierdoor wordt evenwel no^ niets be slist ten aanzien van de raming van de wedde van een bevolkingsagent in de begrooting voor 1938.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 829