rJf /koAt V.' an de den omité. eningen Inzake t punt Lenkamp seld tn het in ver ens illen de uit- aamhe- traat legen- .(be- buiten het ^-plaatis men inte it ver- ij de ake voor een en» t he ilege telde rent •«aar wij - V7, '577, E S L I S S I N G Afdeeling en No. Aanmerkingen .•iordt voor kennisgeving aangenomen. Van dit plan wordt kennisgenomen, besloten wordt hier- aan voorloopig geen uitvoering te geven, zulks in ver-, band met den financiëelen toestand der gemeente. Aan de P.U.E.M. zullen de noodige opdrachten worden gegeven. -i-ldus wordt besloten. Besloten wordt te dezer zake te gelegener tijd het ad vies van den Brandraad in te winnen. Tordt voor kennisgeving aangenomen. be- "an in 0 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 830