Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1 1607 Gemeente-ontvanger deelt mede, dat door net Goeaterbergsch Gemengd Koor van 1 Januari 1929 af geen huur is betaald wegens gebruik van een j schoollokaal ten behoeve van de zang- I repetities. Voor het verkrijgen van een overzicht I i wordt een af schrif t ingezonden van de jaarrekeningen 1932/33 tot en met 1936/ 37, waaruit blijkt, dat de vereeniging thans een nadeelig saldo heeft.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 833