NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 7. des voormiddags SecretarisX .mx o.o.t..,l.o.c.Q.-s.eor.e.tar..i.s... Afwezig £».^at.e.nfe.urfc.,.s.e.cr..e..tax.i.s.( Afd. I Tegenwoordig de Heeren Mc.R».A.» JYiS.S.ör,.b.UXgSnee s ter. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, sta ris. Bevat volgnummers lö.X.1. Uitgevoerd Afd. IV Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 840