Volg num mer 1625 Afzender of voorsteller Datu m 1626 1627 3 ir Gem. w erken Korte inhoud In de vergadering komen de heeren Sar en Werkhoven, als vertegenwoordigers van de gymnastiekvereeniging A.G.A.V.S. teneinde een bespreking te voeren over het gebruik van het gymnastieklokaal te Soesterberg. In de vergadering komen de heeren Vaat* stra en van Olst, als vertegenwoordi gers van de Woningstichting "Ons belang' teneinde een bespreking te voeren in zake de voorgenomen verbeteringen aan de woningen van deze Woningstichting te Soesterberg. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld vaii de noodige teekeningen en adviezen. umt: opg Omt oog gel Oei 24 sic 2A he voc sec op mei te boi Or< cei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 845